XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Dnia 20.03.2018r. w siedzibie Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Organizacji Międzyzakładowej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie. W wyniku wyborów wybrano nowe władze Komisji Międzyzakładowej na kadencję 2018-2022 w następującym składzie:

1. Dorota Placek - przewodnicząca

2. Elżbieta Gołębiowska - z-ca przewodniczącej

3. Patrycja Pijet - z-ca przewodniczącej

4. Agata Wicherek - sekretarz

5. Gabriela Ilnicka - skarbnik

6. Dorota Boral - członek

7. Olga Garbowicz-Kubiak - członek

8. Wojciech Kulawiak - członek.

Ponadto na zebraniu wybrano Komisję Rewizyjną w 5-osobowym składzie, delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej oraz elektorów na wybory delegatów Regionu Częstochowskiego.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz wszystkich pracowników zrzeszonych w Organizacji.

XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy

Negocjacje w sprawie podwyżek odłożone, pracownicy nadal czekają...

Dnia 13.04.2017 r. (Wielki Czwartek) po długich oczekiwaniach trwających od grudnia 2016 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Częstochowy spotkanie w sprawie podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Prezydenta miasta reprezentował Naczelnik Adrian Staroniek a stronę związkową reprezentowali: Dorota Kaczmarek, Stanisław Kołodziejczyk i Jarosław Bernat (Zarząd Regionu) oraz Dorota Placek, Patrycja Pijet, Grzegorz Gawron, Wiesław Nieckarz i Wojciech Kulawiak z naszej Komisji.

Pan Naczelnik przedstawił aktualną analizę budżetu miasta i własne wyliczenia w wyniku których nie zaproponował żadnej kwoty przeznaczonej na ewentualne podwyżki. W wyniku burzliwej dyskusji i walki na argumenty postanowiono odłożyć negocjacje na początek III kwartału, kiedy to będą aktualne informacje na temat stanu budżetu miasta.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

Dodatkowe obowiązki pracowników socjalnych - pismo do pracodawcy i odpowiedź

8 marca Dzień Kobiet

NAGRODY TYLKO DLA WYBRANYCH PRACOWNIKOW MOPS ??

Publikujemy wysokość nagród z puli Dyrektora MOPS Małgorzaty Mruszczyk przyznanych w grudniu 2016 r. Wątpliwości wśród pracowników budzi podział środków który jest nieproporcjonalny do ilości zatrudnionych pracowników w poszczególnych komórkach... Czyżby należy wnioskować że wśród nas są równi i równiejsi...?

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Klub Solidarności zaprasza na spotkanie 23.02.2017 r.

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprasza na spotkanie poświęcone okolicznościom wydania i wykonania wyroku śmierci przez komunistyczny aparat represji na żołnierzu niezłomnym kapitanie Stanisławie Sojczyńskim "Warszycu".
Spotkanie - pod patronatem Rady Historycznej Solidarności - odbędzie się w Klubie Solidarności przy ul. Łódzkiej 8/12 w czwartek 23 lutego o godz. 17.00. W programie: prelekcja historyka Mariusza Grzyba, pokaz filmu paradokumentalnego "Kapitan", słowo wiążące - Zbigniew Bonarski. Wstępwolny.