W Zakopanem obradowała Ochrona Zdrowia

Od 25 do 27 września br. w Zakopanem spotkali się członkowie Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność" oraz Prezydia Krajowych Sekcji należących do branży.

W trakcie trzydniowego spotkania przyjęto program działania na najbliższe cztery lata dla służby zdrowia, pomocy społecznej, inspekcji sanitarnej, ratownictwa medycznego oraz uzdrowisk. Efektem prac jest uchwała programowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która określa najważniejsze kierunki branżowych działań NSZZ „Solidarność".
Wypracowano również stanowisko, które zostanie przedstawione na zbliżającym się sprawozdawczo wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów.

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki z Częstochowy. Jolanta Ziółkowska - Przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej oraz Elżbieta Gołębiowska członek Prezydium Sekcji.