Spór zbiorowy

22 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie . Od 17.11.2014r Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” prowadzi rozmowy z  Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie w sprawie ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przejętych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z informacji uzyskanych przez Komisję Międzyzakladową, dotacja dla Stowarzyszenia została zwiększona o kwotę 185 zł na jednego pracownika z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2014r. lecz do chwili obecnej nie została zrealizowana. Z powodu braku uzgodnienia Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" MOPS weszła w spór zbiorowy. Kolejne spotkanie w ramach rokowań planowane jest na 11 lutego 2015r.