NIE pracowników MOPS w sprawie finansowania obchodów Dnia Pracownika Socjalnego ze środków ZFŚS

Dnia 15.10.2015 r. na prośbę Dyrektora organizacje związkowe działające w MOPS przeprowadziły wśród pracowników ankietę składającą się z 2 pytań, w której wzięło udział 264 osoby.

Na 1 pytanie czy jest Pan/Pani za obchodami święta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w teatrze 54,9 % załogi odpowiedziało: NIE.

Na 2 pytanie czy jest Pan/Pani za sfinansowaniem święta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 76 % załogi odpowiedziało: NIE.

Wobec powyższego brak jest podstaw do zmian w planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2015.