NAGRODY TYLKO DLA WYBRANYCH PRACOWNIKOW MOPS ??

Publikujemy wysokość nagród z puli Dyrektora MOPS Małgorzaty Mruszczyk przyznanych w grudniu 2016 r. Wątpliwości wśród pracowników budzi podział środków który jest nieproporcjonalny do ilości zatrudnionych pracowników w poszczególnych komórkach... Czyżby należy wnioskować że wśród nas są równi i równiejsi...?