WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Dnia 20.03.2018r. w siedzibie Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Organizacji Międzyzakładowej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie. W wyniku wyborów wybrano nowe władze Komisji Międzyzakładowej na kadencję 2018-2022 w następującym składzie:

1. Dorota Placek - przewodnicząca

2. Elżbieta Gołębiowska - z-ca przewodniczącej

3. Patrycja Pijet - z-ca przewodniczącej

4. Agata Wicherek - sekretarz

5. Gabriela Ilnicka - skarbnik

6. Dorota Boral - członek

7. Olga Garbowicz-Kubiak - członek

8. Wojciech Kulawiak - członek.

Ponadto na zebraniu wybrano Komisję Rewizyjną w 5-osobowym składzie, delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej oraz elektorów na wybory delegatów Regionu Częstochowskiego.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz wszystkich pracowników zrzeszonych w Organizacji.