Zasięg działania

Nasza Organizacja Międzyzakładowa obejmuje swoim zasięgiem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom w Częstochowie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Częstochowie